Kdy?

Bohužel se akce z technických důvodů ruší 🙁

Omlouváme se všem a těšíme se na příští rok!

 

Největší středoevropský waterline festival! Slackliny, waterliny, soutěže, vodní sporty, workshopy a spousta dalšího pro všechny věkové kategorie.

When?

Unfortunately the event is canceled 🙁

Apologies to everyone and look forward for next year!

 

The biggest Waterline festival in middle Europe! Slacklines, waterlines, competitions, water sports, workshops and much more…

Basic

CZK-
Per 1 ticket
 • 1 den
 • sleva na workshopy
 • Sleva na jídlo a pití
 • Chození na všech lajnách

 

 • 1 day
 • discount to workshops
 • Discounted drinks and food
 • Entrance to all slacklines

Kid

CZK-
per 1 ticket
 • Děti do 5ti let zdarma

 

 • 5y.o. and younger free ticket
 • Všechny ceny jsou včetně DPH.
 • Bez vstupenky je zakázaný vstup na slackliny natažené pořadatelem
 • Během dne budou volně přístupné workshopy pro všechny
 • do 18 let – dítě
 • Bohužel jsme museli omezit počet stánků a úplně zrušit některá vystoupení a afterparty, děkujeme za pochopení

 

 • All prices includes VAT
 • Access to slacklines managed by festival stuff is possible only with ticket
 • Workshops are accessible for everyone during the day
 • till 18y.o. – kid
 • Unfortunately we had to cut down some local sellers(food, drinks etc.) and cancel performers and afterparty. Thank you for understanding.

Kde?

Areál bude na březích cikánské zátoky – poloostrov Tajvan a protější břeh směrem do města. Slackny budou jak přes vodu tak na souši na obou březích.

Where?

The base will be on the banks of the gipsy bay -the peninsula of Tajvan and the opposite bank to the city. Slacklines will be over both water and land on both banks.